Status: Completed

Server time: 26.09.2023 01:18

DPS tender card #002809/2023-MIB-142
Obnova licencií a podpory pre produkt VMware Workspace One

Information

ID of tender
41685
Name of content of tender
Obnova licencií a podpory pre produkt VMware Workspace One
DPS category
Kategória č. 5 - Technická podpora pre produkty VMware vSphere Essentials Plus Kit, VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere a VMware vSphere 6 Standard for 1 processor
Tender ref. no.
002809/2023-MIB-142
Public tender journal ref. no.
34347-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 195-471130
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
71 568,50 EUR
Main CPV
48730000-4 - Security software package
Further CPV
48731000-1 - File security software package
48732000-8 - Data security software package
72250000-2 - System and support services
72253200-5 - Systems support services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obnova licencií a podpory pre produkt VMware Workspace One. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
05.06.2023 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Address
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovak republic
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Documents