Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:03

DPS tender card #09484/2021/ODDVO-071
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese BB BR_Výzva č. 39

Information

ID of tender
42906
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávok bravčového mäsa pre organizácie BBSK v okrese BB BR_Výzva č. 39
DPS category
Bravčové mäso
Tender ref. no.
09484/2021/ODDVO-071
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
104 692,18 EUR
Main CPV
15113000-3 - Pork
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodávka bravčového mäsa pre okres BB a BR na obdobie 6 mesiacov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.07.2023 10:01:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents