Status: Completed

Server time: 17.10.2019 08:18

Tender card #BBRSC/020/2019
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B

Information

ID of tender
4299
Name of content of tender
Oprava rýpadla - nakladača HMK 102B
Tender ref. no.
BBRSC/020/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
50116000-1 - Maintenance and repair services related to specific parts of vehicles
Further CPV
43251000-7 - Front-end shovel loaders with backhoe
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie služby, a to oprava prednej nápravy, prevodovky a výmena hadíc hydrauliky, termostatu a expanznej nádrže na rýpadlo – nakladač HMK 102B, EČV ZV Z 048 v rozsahu podľa špecifikácie (Príloha č. 3 Výzvy). HMK 102B bude pristavené na opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestore (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 100 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím vozidla verejný obstarávateľ. V ďalšom prípade sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 Zmluvy o dielo.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.07.2019 13:00:00
Planned opening of bids
19.07.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents