Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 05:44

Tender card #EDRI/1/2023
Postępowanie na wybór wykonawców, z którymi zostanie zawarta Umowa Ramowa na dostawę Stacji Ładowania i świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu

Information

ID of tender
44166
Name of content of tender
Postępowanie na wybór wykonawców, z którymi zostanie zawarta Umowa Ramowa na dostawę Stacji Ładowania i świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu
Tender ref. no.
EDRI/1/2023
Type of tender
Przetarg biznesowy
Type of public tender
Przetarg biznesowy
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
46 000 000,00 PLN
Main CPV
31158000-8 - Chargers
Further CPV
51100000-3 - Installation services of electrical and mechanical equipment
51500000-7 - Installation services of machinery and equipment
50000000-5 - Repair and maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Celem niniejszego postępowania jest zawarcie Umów Ramowych z maksymalnie trzema Wykonawcami, której przedmiotem będzie dostawa Stacji Ładowania pojazdów elektrycznych, o parametrach określonych w specyfikacji technicznej oraz świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu na zasadach określonych w Umowie Ramowej. Pełna specyfikacja warunków zamówienia określona jest w dokumentacji postępowania.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
05.10.2023 12:00:00
Planned opening of bids
06.10.2023 12:00:00

Promoter

Subject's name
EDRI (E.ON Drive Infrastructure) Poland Sp.z o.o.
Address
Grzybowska 2/29
Warszawa
00-131, Republic of Poland

Documents