Status: Ongoing

Server time: 06.12.2019 20:08

DPS tender card #31/2019-003
Nákup tabletov pre Ministerstvo financií SR

Information

ID of tender
4533
Name of content of tender
Nákup tabletov pre Ministerstvo financií SR
Tender ref. no.
31/2019-003
EU journal ref. no.
2019/S 054-123951
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 000,00 EUR
Main CPV
30213200-7 - Tablet computer
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie tabletov – 5 ks s operačným systémom Android a 5 ks s operačným systémom IOS. Miesto dodania: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2019 10:00:00
Planned opening of bids
19.08.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014

Documents