Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:40

Tender card #47932
Penzión FLÁMM - prístavba technickej časti pivovaru

Information

ID of tender
47932
Name of content of tender
Penzión FLÁMM - prístavba technickej časti pivovaru
Tender ref. no.
47932
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
406 945,11 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce na zákazke „Penzión FLÁMM - prístavba technickej časti pivovaru“. Podrobná špecifikácia zákazky je súčasťou projektovej dokumentácie, výkazu výmer a ďalších príloh ku súťažným podkladom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.02.2024 16:00:00

Public Promoter

Subject's name
RK gastro s. r. o.
Address
Šulekova 2
Bratislava
811 06, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ladislav Káčer
kacer@zaadvisory.sk
+421 903711196

Documents