Status: Completed

Server time: 19.01.2020 19:53

Tender card #ID 689
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej

Information

ID of tender
4860
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej
Tender ref. no.
ID 689
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 000,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie – architektonicko-historického výskumu na rekonštrukciu priestorov budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia s cieľom rozšíriť účel využitia objektu ako nástroja na rozvoj cestovného ruchu v okresnom meste i v meste Revúca.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Address
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents