Status: Completed

Server time: 29.05.2020 06:42

Tender card #BBRSC/022/2019
Šneky do plnomechanických sypačov

Information

ID of tender
4891
Name of content of tender
Šneky do plnomechanických sypačov
Tender ref. no.
BBRSC/022/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
34320000-6 - Mechanical spare parts except engines and engine parts
Further CPV
42419800-4 - Parts of conveyors
42417200-4 - Conveyors
34900000-6 - Miscellaneous transport equipment and spare parts
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodanie nového tovaru – šnekov do plnomechanických sypačov, ktorý musí spĺňať rozsah, parametre a normy podľa prílohy č. 3 Výzvy - Špecifikácia v čiastkových dodávkach s dopravou a vyložením na miesta určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Dodávka tovarov v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok je súčasťou Rámcovej kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy) v rozsahu dodávok uvedených v špecifikácii (Príloha č. 3 tejto Výzvy) a v Rámcovej zmluvy (Príloha č. 2 tejto Výzvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2019 13:00:00
Planned opening of bids
19.09.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents