Status: Completed

Server time: 02.03.2024 16:39

Tender card #49927
„Dodávka zariadení pre precízne poľnohospodárstvo“ - aktualizácia

Information

ID of tender
49927
Name of content of tender
„Dodávka zariadení pre precízne poľnohospodárstvo“ - aktualizácia
Tender ref. no.
49927
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu trhu je získanie cenových ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet – Dodávka zariadení pre precízne poľnohospodárstvo - aktualizácia
Časť č.1 – Rozmetadlo
Časť č. 2 – Cisterna
Časť č. 3 – Ťahaný postrekovač
Časť č. 4 – Tanierový podmietač, zadný zásobník
Podrobná špecifikácia predmetu prieskumu trhu je uvedená v prílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
AGRORIS s.r.o.
Address
Potravinárska 3694
Rimavská Sobota
97901, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ildiko Hroncová
hroncova@agroris.sk
+421 0903504261

Documents