Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 00:26

Tender card #KM-OPK2-2023/0042836-1
Prieskum verejnej mienky za účelom stanovenia PHZ

Information

ID of tender
49937
Name of content of tender
Prieskum verejnej mienky za účelom stanovenia PHZ
Tender ref. no.
KM-OPK2-2023/0042836-1
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
79300000-7 - Market and economic research; polling and statistics
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje verejné obstarávanie na predmet zákazky prieskum verejnej mienky v súlade s zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
Za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie nezáväznej cenovej ponuky v termíne do 28.novembra 2023, do 15:00 hod.

Opis predmetu zákazky:
• Prieskumu verejnej mienky realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov žijúcich na území SR.
• Prieskum bude obsahovať 17 otázok – zoznam otázok v prílohe.
• Metodika zberu dát prebehne prostredníctvom telefonických rozhovorov s respondentmi.
• Okrem odpovedí na tieto otázky musí poskytovateľ poskytnúť informácie o veku, pohlaví, mieste bydliska respondentov ako aj informáciu, či respondent má/nemá účet na (niektorej – bez potreby špecifikácie) sociálnej sieti.
• Odpovede respondentov rozdelené podľa vekových skupín (18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65, nad 65 rokov).

Zároveň si Vás dovoľujem poprosiť o dve CP a to pre nasledovné varianty spracovania výstupov:
• dátový súbor a aj štatistické spracovanie výstup vo formáte EXCEL.
• dátový súbor, štatistické spracovanie a aj podrobný analytický report s grafmi, textovou interpretáciou, vo formáte .pdf.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
28.11.2023 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Kamila Džurňáková
kamila.dzurnakova@minv.sk
+421 248591207

Documents