Status: Ongoing

Server time: 16.04.2024 14:55

Tender card #08233/2019/ODDVO
Most cez Hron na ceste III/2379 ev.č. 2379-4 Nemecká

Information

ID of tender
5044
Name of content of tender
Most cez Hron na ceste III/2379 ev.č. 2379-4 Nemecká
Tender ref. no.
08233/2019/ODDVO
Public tender journal ref. no.
25166 - WYP Vestník č. 198/2019 - 02.10.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
750 899,62 EUR
Main CPV
45221110-6 - Bridge construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45233290-8 - Installation of road signs
45233140-2 - Roadworks
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu mostného objektu ev.č. 2379-4 ponad rieku Hron pred obcou Nemecká. Jedná sa o existujúci mostný objekt, ktorý sa nachádza katastrálnom území obce Nemecká na ceste III/2379. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, mostného zvršku, príslušenstva a záchytných bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahujúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií.
Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode motoristov aj chodcov. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2019 09:00:00
Planned opening of bids
28.10.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Jaroslav Šuster
jaroslav.suster@bbsk.sk
+421 484325648

Documents