Status: Completed

Server time: 18.02.2020 10:44

Tender card #063/2019/VO-§117
Zabezpečenie prenájmu kopírovacích multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka) vrátane servisu

Information

ID of tender
5171
Name of content of tender
Zabezpečenie prenájmu kopírovacích multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka) vrátane servisu
Tender ref. no.
063/2019/VO-§117
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
30 000,00 EUR
Main CPV
30121100-4 - Photocopiers
Further CPV
50313200-4 - Photocopier maintenance services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je prenájom 2ks kopírovacích multifunkčných zariadení (tlačiareň, skener a kopírka) vrátane servisu a dodávky spotrebného materiálu (bez dodávky papiera) pre potreby BPMK, s.r.o., na Južnej triede č.13 v Košiciach.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o nájme a poskytovaní služieb. Návrh Zmluvy tvorí Prílohu č.3 tejto Výzvy.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Address
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovak republic
Process supervisor
Gabriela Porembova
gabriela.porembova@bpmk.sk
+421 557871310

Documents