Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:51

Tender card #01/2017
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

Information

ID of tender
54
Name of content of tender
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB
Tender ref. no.
01/2017
Public tender journal ref. no.
07369-MSS
EU journal ref. no.
2017/S 098-193988
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 500 000,00 EUR
Main CPV
64200000-8 - Telecommunications services
Further CPV
64210000-1 - Telephone and data transmission services
64212000-5 - Mobile-telephone services
64213000-2 - Shared-business telephone network services
64212100-6 - Short Message Service (SMS) services
64212300-8 - Multimedia Message Service (MMS) services
72300000-8 - Data services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ postupoval pri vyhlásení tohto verejného obstarávania za účelom uspokojiť svoje identifikované potreby a vytvoriť podmienky pre čestnú hospodársku súťaž prostredníctvom ktorej dokáže zabezpečiť primerane skúseného dodávateľa vo vzťahu k predmetu zákazky.
Takýto postup verejný obstarávateľ považuje za postup, ktorým je možné efektívne a hospodárne dosiahnuť identifikované potreby verejného obstarávateľa.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
26.06.2017 10:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Documents