Status: Completed

Server time: 04.07.2020 16:43

Tender card #NBS1-000-041-498
Konzultačné služby a služby podpory pre Microsoft produkty

Information

ID of tender
5753
Name of content of tender
Konzultačné služby a služby podpory pre Microsoft produkty
Tender ref. no.
NBS1-000-041-498
Public tender journal ref. no.
34660 - WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
200 000,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72261000-2 - Software support services
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie konzultačných služieb a služieb podpory pre Microsoft produkty v rámci prostredia Národnej banky Slovenska na obdobie štyroch rokov za podmienok stanovených v súťažných podkladoch a v príslušnom návrhu rámcovej dohody.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2019 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Address
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Milan Kučera
milan.kucera@nbs.sk
+421 257871246

Documents