Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 16:28

Tender card #TSK/2020/04028
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť pre stav-bu a občasný autorský

Information

ID of tender
6351
Name of content of tender
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť pre stav-bu a občasný autorský
Tender ref. no.
TSK/2020/04028
Public tender journal ref. no.
27/2020 - 03.02.2020, pod. č. 6781 - WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
110 010,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71300000-1 - Engineering services
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
45111250-5 - Ground investigation work
71354100-5 - Digital mapping services
71332000-4 - Geotechnical engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť pre stavbu a občasný autorský dozor pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - úsek Nosická priehrada – Považská Bystrica, žel. stanica.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 10:00:00
Planned opening of bids
24.02.2020 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Henrieta Klobušická
henrieta.klobusicka@tsk.sk
+421 326555864

Documents