Status: Ongoing

Server time: 01.04.2020 03:20

Tender card #BBRSC/001/2020
Autobatérie

Information

ID of tender
6359
Name of content of tender
Autobatérie
Tender ref. no.
BBRSC/001/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
31400000-0 - Accumulators, primary cells and primary batteries
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka akumulátorov na štartovanie spaľovacích motor pre osobné a nákladné motorové vozidlá a mechanizmy objednávateľa, a to všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálnej požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2020 10:00:00
Planned opening of bids
07.02.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents