Status: Ongoing

Server time: 07.02.2023 03:18

Tender card #01/2020_Plavnica
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica

Information

ID of tender
6577
Name of content of tender
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica
Tender ref. no.
01/2020_Plavnica
Public tender journal ref. no.
9870-WYT, 41/2020-18.02.2020
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
109 618,72 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie – nábytok

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2020 09:00:00
Planned opening of bids
09.03.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Plavnica
Address
Plavnica 121 121
Plavnica
065 45, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6187

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
79 470,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 416,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 731,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract