Status: Ongoing

Server time: 07.06.2020 04:33

Tender card #02/2020_Kysak
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak

Information

ID of tender
7024
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak
Tender ref. no.
02/2020_Kysak
Public tender journal ref. no.
12209 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
157 502,93 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,
rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky
Časť 2: Technické a technologické vybavenie IKT
Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok
Časť 4: Knižničný fond

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
15.04.2020 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Kysak
Address
Kysak 146
Kysak
044 81, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
miamar.po@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5675

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
92 986,37 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: Technické a technologické vybavenie IKT

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 681,87 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
37 670,16 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4: Knižničný fond

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
8 164,53 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract