Status: Completed

Server time: 05.12.2022 22:52

DPS tender card #DNS/VO3
Dodanie hliníkových profilov

Information

ID of tender
760
Name of content of tender
Dodanie hliníkových profilov
Tender ref. no.
DNS/VO3
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
54 690,00 EUR
Main CPV
44100000-1 - Construction materials and associated items
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je dodanie Al profilov vrátane zabezpečenia výroby matríc potrebných pre dodanie Al profilov.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Súčasťou opisu predmetu zákazky je aj Statický posudok (Príloha č. 3), ktorý definuje o aký hliníkový profil má ísť. Súčasťou statického posudku sú technické parametre k výrobe matríc. Samotný návrh matríc je v posudku znázornený aj graficky s kótami. Uchádzač je pri predkladaní ponúk povinný vziať do úvahy informácie uvedené v statickom posudku.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predloženie ponuky
27.07.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Address
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom
965 01, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents