Status: Completed

Server time: 25.07.2021 01:10

DPS tender card #12349-MUT-013
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 1

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
7816
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Topoľčianky - časť A (bez dopravy) - výzva č. 1
Tender ref. no.
12349-MUT-013
Public tender journal ref. no.
071/2020
EU journal ref. no.
2020/S 063-150381
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 604,450 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva bez dopravy pre OZ Topoľčianky, frakcia 0/4 množstvo 25 ton, frakcia 0/63 množstvo 55 ton, frakcia 16/32 množstvo 270 ton, frakcia 32/63 množstvo 500 ton, frakcia 63/125 množstvo 150 ton. Miesto vykládky bude ES Topoľčianky, Moravecká 2, 951 93 Topoľčianky. Opis predmetu zákazky je uvedený aj vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Tovar bude odoberaný postupne podľa potrieb verejného obstarávateľa, predpokladá sa odber v priebehu tretieho kvartálu 2020.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2020 08:00:00
Planned opening of bids
07.07.2020 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Topoľčianky
Address
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Španár
miroslav.spanar@lesy.sk
+421 918333536

Documents