Status: Completed

Server time: 10.12.2022 00:53

DPS tender card #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 1

This tender is part of a DPS #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Information

ID of tender
802
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 1
Tender ref. no.
07109/2018/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
94 615,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky (Výzvy) je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predloženie ponuky
06.08.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
974 96, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Documents