Status: Completed

Server time: 24.10.2020 01:49

Tender card #00591/2020/4400
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet

Information

ID of tender
8089
Name of content of tender
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Tender ref. no.
00591/2020/4400
Public tender journal ref. no.
163/2020 pod číslom 29400-MSS zo dňa 3. 8. 2020
EU journal ref. no.
2020/S 147-361456 zo dňa 31.07.2020
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 463 280,00 EUR
Main CPV
55520000-1 - Catering services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
S ohľadom na efektívnu kontrolu plnenia zmluvy a jej hospodárnosť je rozhodujúce, aby dané služby poskytoval jeden subjekt.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2020 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.09.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents