Status: Ongoing

Server time: 30.07.2021 04:00

Tender card #39/2020/|sir
Změna č. 3 Územního plánu Šternberk

Information

ID of tender
8372
Name of content of tender
Změna č. 3 Územního plánu Šternberk
Tender ref. no.
39/2020/|sir
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 000 000,00 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Zpracování změny č. 3 Územního plánu Šternberk

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zpracování změny č. 3 Územního plánu Šternberk (dále též „změna ÚP“) zkráceným postupem v souladu s ust. § 55a a následujících stavebního zákona, zhotovené v souladu se zadávacími podmínkami, v souladu se schváleným zadáním změny ÚP a v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména s požadavky stavebního zákona a s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
21.08.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Šternberk
Address
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Czech Republic
Process supervisor
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link to online profile of contracting authority
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Documents