Status: Completed

Server time: 24.10.2020 11:26

Tender card #2415/2020
Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli

Information

ID of tender
8454
Name of content of tender
Stabilizácia koruny historického múru, rekonštrukcia komunikácií a odstavných plôch vrátane vjazdu ku Zariadeniu pre seniorov „Domov pri kaštieli
Tender ref. no.
2415/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
174 786,08 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie jednotlivých stavebných objektov (časť dokumentácie prikladáme) – viď koordinačný výkres č. 19_037_002, 20_016_500 správa – múr a 20_016 Statické zabezpečenie, pričom ochranu koruny múru žiadame riešiť pokrytím betónovými platňami s jednosmerným spádom ku odstavným plochám

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
03.09.2020 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents