Status: Ongoing

Server time: 24.10.2020 11:26

Tender card #2362/2020
Poistenie majetku mesta 2021-2023

Information

ID of tender
8535
Name of content of tender
Poistenie majetku mesta 2021-2023
Tender ref. no.
2362/2020
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Estimated value
174 255,60 EUR
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, živelnej udalosti, odcudzeniu a vandalizmu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla , havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel vrátane lomu stroja a Poistenie majetku, poistenia strojov a strojových zariadení, prerušenia prevádzky projektu Centrum zhodnocovania odpadov “ CZO”, poistenie zbierkok umeleckých predmetov, exponátov (napr. obrazy, sochy, knihy, a iné).

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.09.2020 10:00:00
Planned opening of bids
11.09.2020 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents

1. časť predmetu zákazky: „Rámcová zmluva o poistení majetku mesta Žiar nad Hronom a CZO“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
153 430,02 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
66515200-5 - Property insurance services
Outcome of tender
Framework Agreement

2. časť predmetu zákazky: „Poistenie motorových vozidiel ( PZP + Havarijné poistenie ) a poistenie špeciálnych motorových vozidiel“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
20 825,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
66514110-0 - Motor vehicle insurance services
Outcome of tender
Framework Agreement