Status: Cancelled

Server time: 19.09.2021 00:48

DPS tender card #MAGS OVO 50336/2019-008
Nákup 20 ks tabletov s príslušenstvom

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
8994
Name of content of tender
Nákup 20 ks tabletov s príslušenstvom
Tender ref. no.
MAGS OVO 50336/2019-008
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30213200-7 - Tablet computer
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky – výzvy č. 8 je nákup a dodanie 20 ks nových tabletov s príslušenstvom.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Lehota dodania: najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.10.2020 13:00:00
Planned opening of bids
13.10.2020 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Documents