Status: Completed

Server time: 17.09.2021 06:40

DPS tender card #MAGS OVO 50336/2019-010
Nákup termosnímačov

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
9533
Name of content of tender
Nákup termosnímačov
Tender ref. no.
MAGS OVO 50336/2019-010
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 950,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky - výzvy č. 10 je kúpa a dodanie termosnímačov v celkovom množstve 5 ks, pre zabezpečenie plynulého a bezproblémového pracovného výkonu zamestnancov verejného obstarávateľa ako aj poskytnutia služieb verejnosti.

Ďalší opis predmetu zákazky na nachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov výzvy č. 10.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.11.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová

Documents