Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 20:35

Tender card #FNTN-PZ-03-2020
Prístavba výťahu k budove geriatrie

Information

ID of tender
9822
Name of content of tender
Prístavba výťahu k budove geriatrie
Tender ref. no.
FNTN-PZ-03-2020
Public tender journal ref. no.
43904 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
228 478,51 EUR
Main CPV
45215140-0 - Hospital facilities construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
42416100-6 - Lifts
45313100-5 - Lift installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Prístavba výťahu k budove geriatrie v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín. Objekt geriatrie je murovaná stavba z plných tehál so suterénom a s 3-mi nadzemnými podlažiami. Objekt bol postavený v rokoch 1910-1912 a prešiel viacerými stavebnými úpravami. Nová výťahová šachta pristavaná k jestvujúcemu objektu bude samostatná dilatačne oddelená. Zastavaná plocha novej výťahovej šachty bez zateplenia – 14,39 m3, výška atiky nad okolitým terénom – 15,62 m.
Podrobné požiadavky a technické parametre výťahu a rozsah stavebných prác sú uvedené v Prílohe č. 5 SP - Opis technických parametrov a vlastností výťahu a v Projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracovanej spoločnosťou PF7 s.r.o., Teslova 1, 821 02 Bratislava a Zariadenia a riešenia popísané v projektovej dokumentácii číselne kvantifikuje Výkaz výmer, ktorý je súčasťou opisu predmetu zákazky.
Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
18.12.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents