Status: Zakończona

Czas serwera: 25.06.2021 06:29

Karta zamówienia #DO.3201-01/2021
SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ

Informacje

ID zamówienia
11336
Nazwa zamówienia
SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY, NADAJNIKÓW RADIOWYCH ORAZ ARMATURY MONTAŻOWEJ
Numer zamówienia
DO.3201-01/2021
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
38421100-3 - Wodomierze / Proszę w ofercie uwzględnić ceny jednostkowe bez VAT.
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentacją przetargową

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.03.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.03.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres
Przemysłowa 4
Piotrków Trybunalski
97-300, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ewa Pijarowska
e.pijarowska@pwik.piotrkow.pl
+48 695777535

Dokumenty