Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 04:30

Karta zamówienia #006897/2021-MIB-106
Obnova licencií a podpory pre firewally FortiGate 600E

Informacje

ID zamówienia
11687
Nazwa zamówienia
Obnova licencií a podpory pre firewally FortiGate 600E
Kategoria DSZ
Kategória č. 2 - Licencie a podpora pre zariadenia FortiGate 600E
Numer zamówienia
006897/2021-MIB-106
Numer ogłoszenia BZP
34347 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 195-471130
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
22 175,97 EUR
Główny CPV
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
Uzupełniające CPV
48731000-1 - Pakiety oprogramowania zabezpieczajacego pliki
48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka 90 ks notebookov spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
10.05.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adres
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1703

Dokumenty