Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 07:53

Karta zamówienia #FAB/1/21
Technológie pre FAB Co. s. r. o.

Informacje

ID zamówienia
12159
Nazwa zamówienia
Technológie pre FAB Co. s. r. o.
Numer zamówienia
FAB/1/21
Numer ogłoszenia BZP
24739 - MST
Numer ogłoszenia EU
2021/S 084-214246
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
206 599,00 EUR
Główny CPV
42000000-6 - Maszyny przemysłowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie dvoch samostatných technológií, ich inštalácia a zaškolenie obsluhy:
1. časť zákazky: Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum,
2. časť zákazky: Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.06.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
FAB Co. s. r. o.
Adres
Poľná 2
Banská Bystrica
97405, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Beáta Topoľská
vo@zaadvisory.sk
+421 903373414
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18895

Dokumenty

1. Multifunkčné rezacie, bigovacie a frézovacie centrum

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
90 609,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42991200-1 - Maszyny drukarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2. Hybridná UV LED tlačiareň s bielou farbou

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
115 990,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
42991200-1 - Maszyny drukarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy