Status: Trwająca

Czas serwera: 03.06.2023 09:41

Karta zamówienia #001/2021-016
IKT zariadenia - 012

Informacje

ID zamówienia
12593
Nazwa zamówienia
IKT zariadenia - 012
Numer zamówienia
001/2021-016
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
26 262,68 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, tabletov, zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu a IKT periérií pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti.
Časť 1: PC a notebooky
Časť 2: Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu
Časť 3: IKT periférie
Časť 4: Tablet s príslušenstvom
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.06.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1- PC a notebooky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 330,49 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2- Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 243,49 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3- IKT periférie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 454,46 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 4- Tablet s príslušenstvom

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 234,24 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy