Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 19:04

Karta zamówienia #ZVOLEN/NLZ – 01/2021
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen

Informacje

ID zamówienia
13510
Nazwa zamówienia
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen
Numer zamówienia
ZVOLEN/NLZ – 01/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 142-378204
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
22 698 000,00 EUR
Główny CPV
60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej mestskej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v záujmovom území Mesta Zvolen. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie o podmienkach plnenia sú uvedené v Časti B (Opis predmetu zákazky) a najmä v časti D (Obchodné podmienky) súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2021 23:59:00
Planowane otwarcie ofert
22.09.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Zvolen
Adres
Námestie slobody 22
Zvolen
960 61, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tomáš Uríček
zvolen.uricek@josephine.proebiz.com
+421 000000000
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5345

Dokumenty