Status: Zakończona

Czas serwera: 18.09.2021 19:38

Karta zamówienia #MAR 15/2021
Kancelársky nábytok

Informacje

ID zamówienia
13794
Nazwa zamówienia
Kancelársky nábytok
Numer zamówienia
MAR 15/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 547,95 EUR
Główny CPV
39130000-2 - Meble biurowe
Uzupełniające CPV
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Kancelársky nábytok špecifikovaný na základe verejne dostupných informácií na https://www.kancelaria24h.sk/kancelarsky-nabytok-prooffice-c87.html.
Presný opis je uvedený v prílohe č.1 Technická špecifikácia. Umožňuje sa predloženie ekvivalentných riešení ( výrobkov).
Ekvivalentné riešenie predstavuje výrobok zhodných alebo lepších parametrov, nemenné je farebné vyhotovenie, použité materiály a maximálne rozmery.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Jednorazová zmluva je v tomto prípade objednávka.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.08.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.08.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty