Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 15:23

Karta zamówienia #55/2021
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská – Kmeťova – elektrické NN rozvody.

Informacje

ID zamówienia
14537
Nazwa zamówienia
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská – Kmeťova – elektrické NN rozvody.
Numer zamówienia
55/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
31 094,48 EUR
Główny CPV
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Uzupełniające CPV
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybudovanie elektrických NN rozvodov, elektromontážne, realizácia zemných prác a dodanie tovaru v rozsahu výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.09.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
04.10.2021 09:12:49

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Nitra
Adres
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lukáš Daniš
danis.lukas@msunitra.sk
+421 911483296

Dokumenty