Status: Trwająca

Czas serwera: 18.10.2021 15:17

Karta zamówienia #PVO/2021/H
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Horovce

Informacje

ID zamówienia
14549
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Horovce
Numer zamówienia
PVO/2021/H
Numer ogłoszenia BZP
43313 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
489 258,60 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45321000-3 - Izolacja cieplna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cieľom realizácie stavebných prác je výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v súlade s
projektovou dokumentáciou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.10.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.10.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Horovce
Adres
Horovce 25
Tušická Nová Ves
072 02, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Monika Ivanová
abizsro@gmail.com
+421 907353952
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5740

Dokumenty