Status: Trwająca

Czas serwera: 01.12.2021 23:26

Karta zamówienia #001/2021-049
IKT zariadenia - 039

Informacje

ID zamówienia
16113
Nazwa zamówienia
IKT zariadenia - 039
Numer zamówienia
001/2021-049
Numer ogłoszenia BZP
45761-MUT
Numer ogłoszenia EU
2020/S 252-635537
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 288,66 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, monitorov, notebookov a sieťových prvkov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia,
Časť 2 - Notebooky,
Časť 3 - Sieťové prvky.
Jednotlivé časti predmetu zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1 IKT zariadenia

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 791,19 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2 Notebooky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 568,51 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3 Sieťové prvky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 928,96 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy