Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:20

Karta DSZ #77/2022
Hutnícky materiál - DNS

Informacje

ID zamówienia
18085
Nazwa zamówienia
Hutnícky materiál - DNS
Numer zamówienia
77/2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
61 000,00 EUR
Główny CPV
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
Uzupełniające CPV
44330000-2 - Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie
44310000-6 - Wyroby z drutu
44311000-3 - Skrętki
44313200-9 - Siatka druciana
44316000-8 - Drobne wyroby żelazne
44317000-5 - Zawiesia żelazne lub stalowe
44321000-6 - Kabel
44322000-3 - Akcesoria do okablowania
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa zadávať jednotlivé zákazky na dodanie hutníckeho materiálu. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Bratislave.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Dynamický nákupný systém vyhlásený postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.03.2022 11:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.03.2022 11:00:01
Lehota na predkladanie žiadostí
03.03.2024 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Oferty