Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 09:26

Karta zamówienia #01/2016
CT PRÍSTROJE PRE POTREBY NEMOCNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI VEREJNÉHO SEKTORA

Informacje

ID zamówienia
22
Nazwa zamówienia
CT PRÍSTROJE PRE POTREBY NEMOCNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI VEREJNÉHO SEKTORA
Numer zamówienia
01/2016
Numer ogłoszenia BZP
12462-MST
Numer ogłoszenia EU
2016/S 162-292166
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
40 594 899,00 EUR
Główny CPV
33110000-4 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Počítačové tomografy (CT) rozdelené do 5 výkonnostných kategórií pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora.

Cena

z VAT

Terminy

Ponuka
26.10.2016 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

CT prístroje 1. kategórie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 259 840,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

CT prístroje 2. kategórie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
8 661 430,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

CT prístroje 3. kategórie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 222 725,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

CT prístroje 4. kategórie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 490 904,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-

CT prístroje 5. kategórie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 960 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
-