Status: Zakończona

Czas serwera: 23.10.2020 10:51

Karta zamówienia #05184/2019/ODDVO
Nákup a dodanie výpočtovej techniky - osobné počítače

Informacje

ID zamówienia
2342
Nazwa zamówienia
Nákup a dodanie výpočtovej techniky - osobné počítače
Numer zamówienia
05184/2019/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 225-514197
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
43 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup a dodanie výpočtovej techniky – počítače v počte 40 ks podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta dodania.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.01.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.01.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty