Status: Trwająca

Czas serwera: 17.01.2022 23:42

Karta DSZ #08400/2018/ODDVO
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Informacje

ID zamówienia
980
Nazwa zamówienia
Informačno – komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.
Numer zamówienia
08400/2018/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 225-514197
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
1 500 000,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30211000-1 - Komputery wysokowydajne
30211100-2 - Superkomputery
30211200-3 - Osprzęt do dużych systemów komputerowych
30211300-4 - Platformy komputerowe
30211400-5 - Konfiguracje komputerowe
30211500-6 - Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
30212000-8 - Osprzęt do minikomputerów
30212100-9 - Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające
30213000-5 - Komputery osobiste
30213100-6 - Komputery przenośne
30213200-7 - Komputer tablet / RC04-0 - W zakresie technologii komunikacyjnych / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30213300-8 - Komputer biurkowy
30213400-9 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
30213500-0 - Komputery kieszonkowe / RC04-0 - W zakresie technologii komunikacyjnych / kategória zahŕňa aj inteligentné telefóny
30214000-2 - Stacje robocze
30215000-9 - Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych
30215100-0 - Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów zminiaturyzowanych
30216000-6 - Czytniki magnetyczne lub optyczne
30216100-7 - Czytniki optyczne
30216110-0 - Skanery komputerowe
30216120-3 - Urządzenia optyczne do identyfikacji
30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego
30216200-8 - Czytniki kart magnetycznych
30216300-9 - Czytniki kart perforowanych
30220000-7 - Cyfrowy sprzęt kartograficzny
30221000-4 - Cyfrowe mapy katastralne
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30231100-8 - Terminale komputerowe
30231200-9 - Konsole
30231300-0 - Monitory ekranowe
30231310-3 - Wyświetlacze płaskie
30231320-6 - Monitory dotykowe
30232000-4 - Sprzęt peryferyjny
30232100-5 - Drukarki i plotery
30232110-8 - Drukarki laserowe
30232120-1 - Drukarki igłowe
30232130-4 - Kolorowe drukarki atramentowe
30232140-7 - Plotery
30232150-0 - Drukarki atramentowe
30232600-0 - Kodery
30232700-1 - Centralna jednostka sterująca
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233100-2 - Komputerowe jednostki do przechowywania
30233110-5 - Jednostki do przechowywania kart magnetycznych
30233120-8 - Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych
30233130-1 - Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych
30233131-8 - Napędy dyskietek
30233132-5 - Napędy dyskowe
30233140-4 - Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)
30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30233150-7 - Napędy dysku optycznego
30233151-4 - Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)
30233152-1 - Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)
30233153-8 - Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)
30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej
30233161-7 - Urządzenia kasetowe
30233170-3 - Jednostki kołowe
30233180-6 - Urządzenia z pamięcią flash
30233190-9 - Kontroler dysku
30233300-4 - Czytniki kart inteligentnych
30233310-7 - Czytniki odcisków palców
30233320-0 - Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
30234100-9 - Dysk magnetyczny
30234200-0 - Dyski optyczne
30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych
30234600-4 - Pamięć flash
30234700-5 - Taśmy magnetyczne
30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
30236100-3 - Urządzenia rozszerzania pamięci
30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
30236111-3 - Pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM)
30236112-0 - Pamięć statyczna o dostępie swobodnym (SRAM)
30236113-7 - Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (SDRAM)
30236114-4 - Pamięć dynamiczna Rambus o dostępie swobodnym (RDRAM)
30236115-1 - Synchroniczna pamięć graficzna o dostępie swobodnym (SGRAM)
30236120-9 - Pamięć tylko do odczytu (ROM)
30236121-6 - Programowalna pamięć tylko do odczytu (PROM)
30236122-3 - Kasowalna pamięć tylko do odczytu (EPROM)
30236123-0 - Elektronicznie kasowalna pamięć tylko do odczytu (EEPROM)
30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych
30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237100-0 - Części komputerów
30237110-3 - Interfejsy sieciowe
30237120-6 - Porty komputerowe
30237121-3 - Szeregowe porty podczerwieni
30237130-9 - Karty komputerowe
30237131-6 - Karty elektroniczne
30237132-3 - Interfejs USB
30237133-0 - Interfejsy i adaptery do kart PCMCIA
30237134-7 - Karty akceleratorów graficznych
30237135-4 - Karty sieciowe
30237136-1 - Karty dźwiękowe
30237140-2 - Płyty główne
30237200-1 - Akcesoria komputerowe
30237210-4 - Ekrany antyodblaskowe
30237220-7 - Podkładki pod myszy
30237230-0 - Pamięci
30237240-3 - Kamera internetowa
30237250-6 - Akcesoria do czyszczenia komputerów
30237251-3 - Zestawy do czyszczenia komputerów
30237252-0 - Odpylacze powietrza pod ciśnieniem
30237253-7 - Pokrycia przeciwpyłowe dla sprzętu komputerowego
30237260-9 - Wsporniki do montowania monitorów na ścianie
30237270-2 - Torby na komputery przenośne
30237280-5 - Akcesoria zasilające
30237290-8 - Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze
30237295-3 - Osłony na klawisze
30237300-2 - Wyroby komputerowe
30237310-5 - Matryce z czcionką do drukarek
30237320-8 - Dyskietki
30237330-1 - Kasety z cyfrową taśmą dźwiękową (DAT)
30237340-4 - Kasety z cyfrową taśmą liniową (DLT)
30237350-7 - Kasety do zapisywania danych
30237360-0 - Kasety z taśmą LTO
30237370-3 - Kasety rejestrujące
30237380-6 - CD-ROM-y
30237400-3 - Akcesoria do wprowadzania danych
30237410-6 - Myszka komputerowa
30237420-9 - Joysticki
30237430-2 - Markery
30237440-5 - Manipulatory kulowe
30237450-8 - Tablety graficzne
30237460-1 - Klawiatury komputerowe
30237461-8 - Klawiatury programowalne
30237470-4 - Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a
30237475-9 - Czujniki elektryczne
30237480-7 - Jednostki wejścia
30238000-6 - Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým sú Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, IČO: 36 836 567, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 302 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
21.12.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty

Oferty