Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 06:37

Karta zamówienia #002/2021-023
„Kyvety a držiaky k UV-VIS Specord 250 Plus“-25

Informacje

ID zamówienia
23616
Nazwa zamówienia
„Kyvety a držiaky k UV-VIS Specord 250 Plus“-25
Numer zamówienia
002/2021-023
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
744,91 EUR
Główny CPV
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Štandardná spektrofotometrická pravouhlá kyveta so zátkou z PTFE bude po vložení teplotného senzora slúžiť na meranie teploty priamo vo vzorke pri meraní UV-VIS spektier.
Kyveta s malou hrúbkou vrstvy sa bude používať na meranie UV-VIS spektier roztokov s vysokou absorbanciou.
Držiak držiaky na kyvety s malou hrúbkou vrstvy je nevyhnutný pri meraní s kyvetou s malou hrúbkou vrstvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.05.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty