Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:12

Karta zamówienia #002/2021-034
„4_aminotiofenol“ a L_Cystín“ - 34

Informacje

ID zamówienia
26950
Nazwa zamówienia
„4_aminotiofenol“ a L_Cystín“ - 34
Numer zamówienia
002/2021-034
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
252,67 EUR
Główny CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup chemikálií v zmysle tabuľky k oceneniu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.07.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty