Status: Trwająca

Czas serwera: 07.10.2022 15:27

Karta DSZ #7/2022
DNS na dodávky zemného plynu a elektrickej energie pre roky 2023,2024,2025 a 2026

Informacje

ID zamówienia
28043
Nazwa zamówienia
DNS na dodávky zemného plynu a elektrickej energie pre roky 2023,2024,2025 a 2026
Numer zamówienia
7/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 136-390431
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov (do 31.12.2026). Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji, Prešovskom kraji a Banskobystrickom kraji.

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou).
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 196 224 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 31 344 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 227 568 MWh.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
15.08.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
15.08.2022 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adres
Komenského 50
Košice
042 48, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
+421 911889974
Inne kontakty
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk

Dokumenty

1. Nákupy elektriny

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2. Nákupy plynu

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Oferty