Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 02:12

Karta zamówienia #29226
Rozmetadlo maštaľného hnoja

Informacje

ID zamówienia
29226
Nazwa zamówienia
Rozmetadlo maštaľného hnoja
Numer zamówienia
29226
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
45 493,33 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obstaranie rozmetadla maštaľného hnoja v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.08.2022 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Agro Insemas, s.r.o.
Adres
Trebeľovce 153
Trebeľovce
98531, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Katarína Murínová
agro.insemas@gmail.com
+421 904110387

Dokumenty