Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 22:43

Karta zamówienia #002/2021-041
„Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál“ -40

Informacje

ID zamówienia
29506
Nazwa zamówienia
„Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál“ -40
Numer zamówienia
002/2021-041
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Uzupełniające CPV
38437110-1 - Końcówki pipet
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24310000-0 - Zasadowe chemikalia nieorganiczne
33696300-8 - Odczynniki chemiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti. Predmetom zákazky je dodanie chemikálií a spotrebného materiálu určeného na výskum vo forme pipetovania základných a laboratórnych roztokov, resp. základné organické a anorganické chemikálie na prípravu roztokov a činidiel.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.08.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č.1_ časť:1„Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál“ -40

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Uzupełniające CPV
38437110-1 - Końcówki pipet
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24310000-0 - Zasadowe chemikalia nieorganiczne
33696300-8 - Odczynniki chemiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č.1_ časť:2„Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál“ -40

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Uzupełniające CPV
38437110-1 - Końcówki pipet
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24310000-0 - Zasadowe chemikalia nieorganiczne
33696300-8 - Odczynniki chemiczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy