Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 00:56

Karta zamówienia #002/2021-042
„Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Informacje

ID zamówienia
29537
Nazwa zamówienia
„Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43
Numer zamówienia
002/2021-042
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
24321300-3 - Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24956000-0 - Peptony i substancje białkowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zákazka je rozdelená na 4 samostatné častí.

Pre časť I.
Rozpúšťadlá na chromatografické metódy, na rozpúšťanie vzoriek a na chemické reakcie.
Pre časť II.
Predmetom zákazky je TRI Reagent, ktorý sa používa v molekulárnej biológii na vyizolovanie RNA/DNA/proteínov z tkanív a bunkových kultúr a neiónový detergent NP-40, ktorý je súčasťou roztokov na extrakciu a spracovanie proteínov tkanív a buniek.
Pre časť III.
Anorganické a organické chemikálie pre potreby praktickej výučby študentov.
Pre časť IV.
Western Blot Boxes:
Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ako ELISA, enzýmové kinetiky, PCR, kvantitatívna PCR, Western Blotting.
Chemikálie:
Všetky tieto chemikálie budeme používať pri Western Blotting analýze. Potrebujeme konkrétne chemikálie, pretože majú dobré referencie a možno očakávať, že analýza dopadne po technickej stránke dobre. Keďže máme chemikálie odskúšané je nevyhnutné pokračovať v stanoveniach rovnakou metodikou a rovnakými chemikáliami, aby boli výsledky správne, dôveryhodné a publikovateľné v impaktovanom časopise.
Primárna protilátka je potrebná z hľadiska zabezpečenia kontinuity experimentov súvisiacich s biochemickou analýzou molekulárnych mechanizmov ischemicko/reperfúzneho poškodenia srdca, ktoré sa bude merať vo forme stanovenia proteínového profilu.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.08.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.08.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Príloha č.1_ časť:1_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24321300-3 - Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24956000-0 - Peptony i substancje białkowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č.1_ časť:2_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24321300-3 - Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24956000-0 - Peptony i substancje białkowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č.1_ časť:3_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24321300-3 - Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24956000-0 - Peptony i substancje białkowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Príloha č.1_ časť:4_Chemikálie a spotrebný materiál“ – 43

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24321300-3 - Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
Uzupełniające CPV
24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696600-1 - Odczynniki do elektroforezy
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
24956000-0 - Peptony i substancje białkowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy