Status: Anulowana

Czas serwera: 29.09.2023 15:55

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-002
Audio-video technika

Informacje

ID zamówienia
29747
Nazwa zamówienia
Audio-video technika
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
9 695,95 EUR
Główny CPV
32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
Uzupełniające CPV
48329000-0 - System obrazowania i archiwizowania
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe
32331500-7 - Nagrywarki
32331300-5 - Aparatura do powielania dźwięku
31111000-7 - Adaptory
32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy
32351300-1 - Akcesoria do urządzeń audio
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup audio video techniky pre Kanceláriu ministra vnútra SR a tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR. Technika bude využívaná na spracovanie kvalitných mediálnych výstupov z tlačových besied ministra vnútra, rôznych konferencií, online školení, vzdelávacích aktivít, zahraničných prijatí ministrom vnútra, na výrobu audiovizuálnych záznamov, pre potreby rezortu vnútra a prezentáciu služobnej činnosti MV SR pre širokú verejnosť. Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.11.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Somorovská
veronika.somorovska@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty