Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 09:39

Karta zamówienia #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Jochy pre rok 2019

Informacje

ID zamówienia
3068
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Jochy pre rok 2019
Numer zamówienia
2103/2019
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Pod Lesníckymi službami v pestovateľskej činnosti sa rozumie súbor prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.04.2019 23:59:59
Planowane otwarcie ofert
10.04.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Martin Honec
martin.honec@lesy.sk
+421 918335194

Dokumenty