Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 14:14

Karta DSZ #NL DNS 21/2022
Nákup motorových vozidiel rôznych kategórií (nové, zánovné, jazdené)

Informacje

ID zamówienia
30803
Nazwa zamówienia
Nákup motorových vozidiel rôznych kategórií (nové, zánovné, jazdené)
Numer zamówienia
NL DNS 21/2022
Numer ogłoszenia BZP
42363 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 190-539249
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
490 000,00 EUR
Główny CPV
34110000-1 - Samochody osobowe
Uzupełniające CPV
34144700-5 - Pojazdy użyteczności publicznej
34137000-6 - Używane pojazdy do transportu towarów
34111000-8 - Przyczepy mieszkalne i luksusowe przyczepy mieszkalne
34131000-4 - Pikapy
34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła
34114000-9 - Pojazdy specjalne
34136000-9 - Samochody półciężarowe
34134000-5 - Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki
34142000-4 - Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze
34140000-0 - Wysokowydajne pojazdy silnikowe
34139100-1 - Podwozia z kabiną
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávanie bežne dostupných osobných a úžitkových vozidiel, podľa dostupnosti jednotlivých tovarov. Podrobná technická špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.

Bude sa jednať o 2 kategórie vozidiel:
- osobné vozidlá kategórie M1, prípadne typové schválenie N1 s mrežou alebo bez mreže;
- úžitkové vozidlá kategórií N1, N2, a N3, aj s individuálne špecifikovanými podvozkovými nadstavbami podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
31.10.2022 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
31.10.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.10.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449258

Dokumenty